Fredrik har ordet

Långsiktigt engagemang
för Norrlands utveckling

Det kan låta uppenbart för ett företag som snart har funnits 110 år. Men vi måste fortsätta att lyfta blicken och förstå att vi har en viktig roll att spela för ett mer levande Norrland och en hållbar värld.

Fredrik har ordet

Långsiktigt engagemang
för Norrlands utveckling

Det kan låta uppenbart för ett företag som snart har funnits 110 år. Men vi måste fortsätta att lyfta blicken och förstå att vi har en viktig roll att spela för ett mer levande Norrland och en hållbar värld.

Våra fokusområden

Även om vi vill mycket, behöver vi fokusera för att nå fram. Därför har vi bestämt att dessa områden är extra viktiga för oss.

Fokusområde 1

Att bygga
människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3

Minska
resurs-
användningen
med

1%

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland

Mål och resultat

Globala mål för
hållbar utveckling

Vi är Contractor

Hållbarhetsmodell och styrning

Året som gått