Verksamhetsåret

som har gått

En miljard, nytt varumärke och nya verksamheter. 2019 var ett bra år för Contractor. Nya verksamheter i Sundsvall och inom mark- och anläggningsentreprenader. Ny inriktning och nytt varumärke. Och för första gången sålde Contractor för mer än en miljard.

Viktiga händelser från 2019

2019

Contractor etablerar sig i Sundsvall

Contractor etablerar sig i Sundsvall

Contractor täckte upp hela Västerbotten genom sina fyra befintliga kontor i Skellefteå, Umeå, Lycksele och Hemavan. Men det uttalade målet att bli ”det ledande byggföretaget i norra Sverige” talar sitt tydliga språk. I slutet av 2018 satsade koncernen på södra Norrland och köpte upp det väletablerade byggbolaget Hus och nyproduktion AB i Sundsvall, som under februari 2019 bytte namn till Contractor Bygg i Sundsvall AB. En viktig pusselbit i att nå vår målsättning.

 

Stuvaren – Parkeringshuset i Sundsvall

Stuvaren – Parkeringshuset i Sundsvall

På Södra kajen i Sundsvall växer nya bostadsområden fram och i takt med det ökar behovet av parkeringsplatser i området. För att möta den ökade efterfrågan på parkeringsplatser fick Contractor som totalentreprenör uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus, placerat mellan järnvägsstationen och Inre hamnen. Parkeringshuset på Södra kajen är en utbyggnad av den befintliga huskroppen och rymmer cirka 450 parkeringsplatser.

Två BREEAM-certifierade Lidl-butiker

Två BREEAM-certifierade Lidl-butiker

För några år sedan byggde Contractor Lidls butik i Skellefteå. Under 2019 fick vi återigen förtroendet att bygga matkedjans nya lokaler – i både Luleå och Boden. Två projekt som vi är lite extra stolta över då byggnaderna även är BREEAM-certifierade, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändningen och grönytorna på och omkring byggnaden.

Glittne byggs i Umeå

Glittne byggs i Umeå

Under 2019 stod det nya kvarteret Glitne klart. Ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Placerat på taket på gallerian Utopia i centrala Umeå vilar påbyggnaden på flera olika huskroppar med olika grundläggning. Den kreativa sammansättningen av de 49 exklusiva bostadsrätterna bjuder på spännande möten mellan uteplatser, uppehållsrum och balkonger inbyggda i taket, med inbjudande utsikt från stora glaspartier.

Vårt första egna BRF-projekt

Vårt första egna BRF-projekt

Under hösten 2019 kunde första familjerna flytta in i bostadskvarteret Möjligheten på Morö Backe i Skellefteå. Ett lyckat samarbete mellan flera olika bolag inom Contractor-koncernen. Lägenhetshusen baseras på ett blockhus-koncept som tagits fram och producerats av Jörnträhus. Contractor Mark ansvarade för markarbete, inre och yttre VA samt grundläggning och Contractor ansvarade för själva byggnationen.

Lindgrens mark blir Contractor mark

Lindgrens mark blir Contractor mark

Lindgrens Mark AB ingår sedan 2018 i byggkoncernen Contractor. Men under 2019 stod det klart att företaget byter namn till Contractor Mark AB. En viktigt del i den utvecklingsresan att nu även markerbjudandet namnmässigt blir en del av Contractors varumärke. Vi är ett gemensamt Contractor, med ett erbjudande som inrymmer flera olika verksamhetsområden.

Söderäng 7000 kvm

Söderäng 7000 kvm

Under 2019 påbörjades fastigheten Söderäng på Hammarängens industriområde vid Skellefteås södra infart. När den 6000 kvm stora byggnaden står färdig kommer den att inrymma butik, verkstad och lager på markplan och kontorslokaler på övervåningen. I uppdraget ingår alltifrån grundarbete, uppfyllnad av planer och detaljschakt för sulor, till schakt för el samt inre och yttre VA. Den totala byggnadsarean uppgår till ca 3000 m2, med hårdgjorda ytor på ca 7000 m2. Grundläggningen genomfördes vintertid, vilket som regel medför speciella utmaningar i form av tjäle och snö.

En miljard!

En miljard!
Redan 2017 satte vi målet att nå en miljard i omsättning senast 2021. En milstolpe som vi under året passerat då vi 2019 omsätter 1 032 MSEK. Som miljardkoncern är Contractor en av Norrlands ledande byggkoncerner.

“Nytt” varumärke och nya mål för 2024

“Nytt” varumärke och nya mål för 2024
Under året togs ett nytt ägardirektiv fram. I detta ägardirektiv fortsätter vi att fokusera på Contractors viktigaste resurser, sina medarbetare. Ett tydligt exempel på detta fokus är att vi nu beskriver vårt tillväxtmål i antal engagerade medarbetare. För att ytterligare tydliggöra vårt nya fokus gjorde vi en översyn av vårt snart 110 år gamla varumärke. Här strävar vi efter en tydlig position som företaget som aktivt arbetar för att bygga ett levande Norrland. En position som är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv och för att nå våra högt satta mål.