FOKUSOMRÅDE 2

Vi vill växa

till tusen

Contractor ska växa till 1 000 medarbetare senast 2024. För att klara de behöver vi stimulerande arbetsuppgifter, goda anställningsvillkor, jämställd och inkluderande kultur och goda utvecklingsmöjligheter.

Höjdare 2019

Contractorskolan för dig som älskar att bygga

Contractorskolan är en väg in i byggbranschen även de som inte har tidigare byggutbildning. Contractor stöttar med teoripaket som man sedan läser på sin fritid samtidigt som man arbetar som företagslärling under handledning. Under 2019 uppfyllde vi vår ambition att ge 20 elever möjlighet att lära sig byggandets ädla konst. Contractor samarbetar även med Galaxen bygg för att ge människor som står långt från arbetsmarknaden en chans till anställning. 

Är du nöjd?

För att kunna växa till 1 000 medarbetare är det viktigt att behålla våra duktiga medarbetare samtidigt som uppfattas som en attraktiv arbetsgivare hos människor utanför vår organisation. Som ett led i detta arbete genomförde vi under året ett arbete för att vässa vårt arbetsgivarerbjudande och öka vår attraktionskraft. Arbetet mynnade ut i ”Är du nöjd?”. Ett koncept som ska användas både internt och externt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. 

Mål och resultat

Antal anställda

2019 406 heltidsanställda
Mål
1000 medarbetare senast 2024

Personalomsättning

2019 13,8 % (slutade)
Mål
< 20 % (slutade)

Egen personal med tillsvidareanställning

2019 95 %

Personliga utvecklingsplaner

2019 Arbetet påbörjades
Mål
100% (alla medarbetare)

Lärlingsplatser

2019 46 st
26 Lärlingar
20 Contractorskolan
Mål Ska finnas möjlighet till lärlingsplatser

Jämställdhet

2019 8,4% kvinnor
Mål
 Bättre än branschen. Andel kvinnor > 9 % kvinnor.