FOKUSOMRÅDE 1

Vi bygger

människor

I över hundra år har Contractor vetat att de är människorna som gör skillnad. Vi har det stora företagets styrka men har fortfarande det lilla företagets flexibilitet. Hos oss vet medarbetarna att de är viktiga. Här tummas inte på arbetsmiljö eller säkerhet och vi ger goda möjligheter till friskvård.

Höjdare 2019

Arbetet med 0-visionen fortsätter

Omtanke om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. Vi har en högt ställd målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen ska skada sig eller utsättas för hälsorisker på jobbet. Under 2019 har vi intensifierat arbetet med den organisatoriska och social arbetsmiljön och spridit kunskap om vikten att tillbudsrapportera. Dessutom togs en ny code of conduct fram. I den enas vi om vikten av god affärsetik, nolltolerans mot trakasserier och diskriminering samt vår hållning mot droger och alkohol på arbetsplatsen.

Friskare och starkare

I enlighet med vår friskvårdspolicy har medarbetarna möjlighet att delta i olika friskvårdsarrangemang efter eget intresse. Exempel på initiativ under året är:

  • Medarbetarna i Sundsvall som hyrde en träningshall för att kunna köra fys tillsammans.
  • Stort deltagandet i Broarna runt i Skellefteå.
  • Under 2019 genomfördes även Contractorstafetten för 46:e gången.
  • Under 2019 investerade Contractor 535 TSEK för en friskare och starkare personal.

Mål och resultat

Frisknärvaro

2019 96,9 %
Mål > 97 %

Rapportering av tillbud

2019 46 rapporterade tillbud
Mål
 >300 rapporterade tillbud

Olyckor

2019 61 olyckor
Mål
0-vision

Kränkningar och negativ särbehandling

2019 2 rapporterade fall
Mål
0-vision