FREDRIK HAR ORDET

Långsiktigt engagemang
för Norrlands utveckling

FREDRIK HAR ORDET

Långsiktigt engagemang
för Norrlands utveckling

Det kan låta uppenbart för ett företag som snart har funnits 110 år. Men vi måste fortsätta att lyfta blicken och förstå att vi har en viktig roll att spela för ett mer levande Norrland och en hållbar värld.

Jag, om någon, vet att det är lätt att bara gasa på. Att fastna i de akuta och brådskande besluten. Speciellt nu när vi växer och utvecklingen i vår region är så positiv. Det är då vi måste stanna upp och påminna oss om att det vi gör idag påverkar möjligheterna att bygga framtidens drömmar och visioner. Genom att sammanfatta och följa upp vårt bidrag inom hållbarhetsområdet tror jag att vi kan hjälpa varandra att hålla blicken på det som verkligen gör skillnad. Vårt arbete börjar med att vi kan redovisa ett mycket framgångsrikt 2019. Vi har gjort en fantastisk resa, både här och nu men också för framtiden. Vi har lyckats väl på marknaden och gjort ett bra ekonomiskt resultat. Det ger oss en bra plattform för vår fortsatta satsning.

1 000 000 000 kr

En central händelse är att vi under året nådde vår målsättning att omsätta mer än 1 miljard inom koncernen. Detta har lett till att vi nu uppdaterar vårt ägardirektiv vilket jag återkommer till. En annan stor händelse var att koncernen utökade verksamheten med en markentreprenadgren, när Lindgrens Mark blev Contractor Mark med kontor i Skellefteå och Hemavan. Ytterligare ett steg mot att bygga ett levande Norrland togs i och med förvärvet av Contractor Sundsvall. Ännu en affärshändelse av stor betydelse för vår långsiktiga satsning framåt är ramavtalet med Region Västerbotten. Här får vi möjlighet att på riktigt vara med och bygga för en bättre vård i Norrland.

Under året har vi genomfört många spännande projekt. Bland annat renoveringen av Försäkringskassans kontor i Skellefteå. Sedan tycker jag att det var extra roligt med byggandet av BRF Möjligheten, ett projekt där flera delar av koncernen var inblandade då vi genomför projektet helt i egen regi. Ett annat projekt som verkligen visar att vi på Contractor klarar det få andra gör är byggandet av kvarteret Glitne i Umeå. Med en tight tidplan, placeringen uppe på gallerian Utopia och med flera olika huskroppar, med skiftande grundläggning krävdes verkligen något extra av oss.

Ett hållbarare Norrland

Vi gör också framsteg inom hållbarhetsområdet. Dels har vi förstärkt organisationen med en miljösamordnare som kompletterar vår redan skickliga KMA-avdelning. Det här är viktigt för oss och för Norrland. Här har vi påbörjat en miljöutredning och vi genomför redan idag många spännande initiativ inom bland annat kemikaliehantering, effektivisering av transporter, miljöpolicy för bilar och ökad andel digitala möten. Jag skulle också vilja lyfta fram vårt samarbete med Lidl i Boden och Luleå. Här har vi byggt 5 000 kvm butiksyta som certifieras enligt BREEAM med betyget Very Good. Jag tycker det är positivt att detta krav kommer från beställaren och att vi har möjlighet att möta dessa krav.

Men kanske är det så att vårt viktigaste beslut för ett hållbarare Norrland handlar om vår nya framtidsinriktning. Som jag berättat finns nu ett helt nytt ägardirektiv som sätter ett tydligt fokus på att vår egen framgång, är starkt kopplat till ett långsiktigt engagemang för Norrland och vi som bor och verkar här. Vi ska år 2024 vara en bra arbetsgivare för 1 000 engagerade medarbetare. Något som verkligen ställer krav på hållbara villkor och utveckling. Ägarna poängterar också att vi ska fortsätta att växa med högt satta ekonomiska mål, något som kommer att ställa krav på oss alla, men som vi tillsammans klarar. Som ett kvitto på vårt hållbara tillväxtarbete nominerades vi bland annat till årets tillväxtraket på Alvargalan.

Jag vill också lyfta fram det arbete vi gjort under året för att förtydliga vårt varumärke. För oss är varumärket så mycket mer än en vår logotyp. Att aktivt arbeta med att ”Bygga ett levande Norrland” handlar om att ta ansvar för platsen där vi verkar och människorna som bor där. Där närvaron och kännedomen om den egna orten är lika viktig som våra verktyg. För oss är det inte är ett projekt, det är ju hemma. Därför vill vi ta ett långsiktigt ansvar för Norrlands utveckling.

Fredrik Andersson
Koncernchef