FOKUSOMRÅDE 4

Ett mer levande

Norrland

För att kunna skapa långsiktiga värden för Norrland behöver vår verksamhet vara finansiellt stabil. Vårt rörelseresultat 2019 uppgick till 31 249 Mkr, en ökning med 31,3 procent jämfört med året före.

Fördelat finansiellt

värde 2019

Höjdare 2019

Contractor ger tillbaka

Vi lever där vi arbetar och för oss är det självklart att vara aktiva i människors liv. Vilka aktiviteter vi engagerar oss i bestäms av våra medarbetare. På Contractor har vi ett system där varje medarbetare har möjlighet att sponsra med 1 500 kr till en förening som de är aktiva inom.

Årets tillväxtraket

För vårt fokuserade tillväxtarbete under 2019 nominerades vi till årets tillväxtraket på Skellefteå kommuns företagsgala, Alvargalan. Nomineringen var:

”Ett byggföretag som med ett starkt kvalitets- och miljötänk har gjort sig förtjänt av ett mycket gott anseende i branschen. Med stark lokal förankring har Contractor haft en kraftig tillväxttakt de senaste åren, vilket resulterat i etablering även utanför Västerbottens gränser.

En nominering som vi så klart är mycket stolta över. 

Mål och resultat

Norrlandsetableringar

2019 6 st
(Skellefteå, Hemavan, Lycksele, Umeå, Jörn och Sundsvall)
Mål 
Ytterligare 3 orter i Norrland senast 2024
(Gävle och norrut)

Andel egen personal per ort

2019

Omsättning

2019 1 032 MSEK
Mål
3 000 MSEK senast 2024

Rörelseresultat

2019 EBIT 3,1%
Mål
EBIT > 5% senast 2024

Lokaler

Utfall 11 181 kvm egna lokaler varav Contractor nyttjar 2725 kvm för egen verksamhet
Mål
20 000 kvm externa hyresgäster senast 2024

Sponsring

2019 776 TKR